Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Číslo
1/2021
Schválené
25. februára 2021
Účinnosť od
1. apríla 2021