Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 (zrušené), ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina

Číslo
1/2016
Schválené
15. februára 2016