Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2008 (zrušené) o spôsobe prideľovania nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne slabšiu vrstvu obyvateľov mesta Žilina

Číslo
1/2008
Schválené
14. apríla 2008