Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 / 2007 (zrušené) mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov – žrebovaním, na zabezpečenie jeho vykonania

Číslo
1/2007
Schválené
23. apríla 2007