Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2005 (zrušené) o zmene všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva

Číslo
1/2005
Schválené
25. apríla 2005