Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2003 (zrušené) o pravidlách hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

Číslo
1/2003
Schválené
29. apríla 2003