Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2002 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 2/2002 a dopĺňa sa § 9 nariadenia č. 3 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina

Číslo
1/2002
Schválené
22. apríla 2002