Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2001 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 1/1992 a 2/1993 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Žilina

Číslo
1/2001
Schválené
26. februára 2001