Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2000 (zrušené) o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie a návratných finančných výpomocí pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina

Číslo
1/2000
Schválené
9. marca 2000