Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1999 Zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov a vytváraní bytových spoločenstiev

Číslo
1/1999
Schválené
18. marca 1999