Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1998 (zrušené) Zmenu nariadenia mesta č. 2/1991 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta

Číslo
1/1998
Schválené
23. apríla 1998