Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2013 o určení názvu ulíc v meste Žilina v jeho mestských častiach (Pod univerzitou, Pod univerzitou I, Pod univerzitou II, úprave názvu ulice (Požiarnická), správneho priradenia ulice a orientačného čísla vchodu (Černovská 1669/5)

Číslo
3/2013
Schválené
18. marca 2013