Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2013 ktorým sa mení nariadenie č. 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Číslo
1/2013
Schválené
28. januára 2013