Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

10/1992
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1992 (zrušené) o odpredaji obecných bytov na území mesta Žiliny
9/1992
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1992 (zrušené) o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosť mestského šarhu
8/1992
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1992 (zrušené) ktorým sa dopĺňa nariadenie o miestnych poplatkoch č. 1/1991
7/1992
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1992 (zrušené) o odťahovaní vozidiel
6/1992
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1992 (zrušené) mesta Žiliny o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny
5/1992
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1992 o usmerňovaní mzdových prostriedkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina
4/1992
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1992 (zrušené) o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
3/1992
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina
2/1992
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1992 (zrušené) k používaniu symbolov mesta Žilina
1/1992
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1992 (zrušené) o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Žiliny
6/1991
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1991 (zrušené) o organizovaní verejných búrz na území mesta v zmysle zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode, v znení zákona č. 108/1988 Zb.
5/1991
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1991 (zrušené) ktorým sa dopĺňa nariadenie Mestského národného výboru v Žiline zo dňa 22. 5.1990 č. 17/90, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Žiliny
4/1991
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1991 (zrušené) k zamedzeniu nepovoleného predaja a inej činnosti na území mesta
3/1991
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1991 (zrušené) o vnútornom obchode
2/1991
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1991 (zrušené) o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta
1/1991
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1991 (zrušené) o miestnych poplatkoch