Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN – Príloha č. 1 o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Sivá, Na Veľký Diel)

Číslo
N/2009
Schválené
29. júna 2009