Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zrušení ZŠ s MŠ, Zádubnie 196, Žilina, Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ, Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
N/2014
Schválené
19. mája 2014