Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zrušení ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina, a jej súčastí, ŠKD, Na stanicu 27, Žilina, Výdajnej ŠJ, Na stanicu 27, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
N/2014
Schválené
30. júna 2014