Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zrušení ZŠ, Hollého 66, Žilina, a jej súčastí, ŠKD, Hollého 66, Žilina, ŠJ, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
N/2014
Schválené
30. júna 2014