Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zrušení ZŠ Gaštanová 56, Žilina, a jej súčastí, ŠKD, Gaštanová 56, Žilina, ŠJ, Gaštanová 56, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
N/2014
Schválené
30. júna 2014