Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zrušení Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327/56A, Žilina, a jej súčastí, Elokovaného pracoviska, Bajzova 9, Žilina, Elokovaného pracoviska, Dedinská 1/1, Žilina, Elokovaného pracoviska, Martinská 20, Žilina, Elokovaného pracoviska, Pionierska 95, Rajecké Teplice, rozpočtovej organizácie

Číslo
N/2014
Schválené
30. júna 2014