Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zrušení Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a jej súčastí, Školského klubu detí, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Do Stošky 8, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
N/2015
Schválené
29. júna 2015