Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zrušení Strediska služieb škole, Suvorovova 2797/20, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
N/2014
Schválené
22. septembra 2014