Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zrušení Materskej školy, Do Stošky 5, Žilina a jej súčasti, Školskej jedálne, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtovej organizácie

Číslo
N/2015
Schválené
29. júna 2015