Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zriadení MŠ, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie, Výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, Žilina, ako súčasť Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina

Číslo
N/2014
Schválené
19. mája 2014