Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

Číslo
N/2019
Schválené
17. septembra 2019