Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Číslo
N/2011
Schválené
17. októbra 2011