Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina

Číslo
N/2017
Schválené
26. júna 2017