Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Žilina

Číslo
N/2011
Schválené
17. októbra 2011