Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
N/2016
Schválené
15. februára 2016