Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) – Príloha č. 1 a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina

Číslo
N/2010
Schválené
15. februára 2010