Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina – Príloha

Číslo
N/2009
Schválené
14. decembra 2009