Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho mestských častiach – úpravy niektorých názvov ulíc (pokračovanie ulíc – Antona Bernoláka, Dunajská)

Číslo
N/2012
Schválené
17. septembra 2012