Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Číslo
N/2019
Schválené
25. júna 2019