Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o určení a názvu ulice a verejného priestranstva v meste Žilina (Blankytná, Chlmecké námestie, Katedrálne námestie)

Číslo
N/2012
Schválené
21. mája 2012