Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Číslo
N/2009
Schválené
29. júna 2009