Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Číslo
N/2018
Schválené
23. apríla 2018