Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
N/2009
Schválené
26. januára 2009