Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005

Číslo
N/2009
Schválené
19. októbra 2009