Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne

Číslo
N/2020
Schválené
29. júna 2020