Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o dani za ubytovanie

Číslo
N/2011
Schválené
15. decembra 2011