Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN na schválenie zmeny VZN mesta Žilina č. 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Číslo
N/2013
Schválené
28. januára 2013