Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina

Číslo
N/2013
Schválené
18. marca 2013