Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina

Číslo
N/2013
Schválené
6. mája 2013