Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení

Číslo
N/2015
Schválené
28. septembra 2015