Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Číslo
N/2016
Schválené
4. apríla 2016