Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 4/2020, č. 6/2022 a č. 10/2022

Číslo
N/2023