Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti

Číslo
N/2013
Schválené
4. novembra 2013