Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
N/2015
Schválené
9. marca 2015