Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o podmienkach, spôsobe poskytovania sociálnej služby v jedálni a výške úhrady za stravný lístok v jedálni

Číslo
N/2012
Schválené
21. mája 2012