Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Číslo
N/2009
Schválené
14. decembra 2009